Vaše oddlužení je na dosah!

 • Posoudíme vaše možnosti na oddlužení

 • Sepíšeme návrh na oddlužení

 • Dovedeme vás ke schválení oddlužení soudem

Insolvenční kalkulačka 2021

Tímto testem zjistíte, zda můžete požádat o oddlužení

Sepis návrhů po celé ČR

Váš návrh na oddlužení zpracují odbornící

Po absolvování oddlužení můžete začít nový život bez dluhů

Zanechte kontakt a provedeme Vás oddlužením


Postup při sepisu návrhu na povolení oddlužení

Máte-li vážný zájem o sepsání návrhu na oddlužení vyplňte zde své jméno a telefonní číslo nebo mailovou adresu. Do dvou pracovních dnů se vám ozveme a projednáme s vámi podrobnosti o vaší finanční situaci.

Bude-li váš zájem o sepis návrhu trvat, zašleme vám k vyplnění vstupní protokol, plnou moc, kterou zplnomocníte konkrétního advokáta k sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení.
Dále vám budou zaslány k podepsání nezbytné přílohy k návrhu.

Po udělení plné moci bude neprodleně vypracován a podán na příslušný soud návrh na povolení vašeho oddlužení. Zahájené insolvenční řízení sledujeme až do rozhodnutí soudu o zjištění úpadku a ustanovení insolvenčního správce. Do této doby komunikujeme za vás se soudem a vyřizujeme případné výzvy soudu o doplnění podaného návrhu.

Celý tento proces je možno zvládnout korespondenčně.
Je však současně možno se sepisovatelem sejít osobně a to v našich provozovnách v Novém Jičíně, Ostravě a ve Vyškově.

Nejčastější otázky dlužníků

Osoba, která za dlužníka sepsala a podala návrh na povolení oddlužení, může žádat:

 • advokát – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • notář – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • soudní exekutor – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • insolvenční správce – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • akreditovaná osoba – bezplatně.

Tato odměna zahrnuje i náklady vynaložené v souvislosti se sepisem a podáním návrhu a kryje i veškeré související činnosti (tj. odstranění vad návrhu, porada s klientem, analýza finanční situace dlužníka apod.). Tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Ano, insolvenční zákon dlužníkovi ukládá několik dalších omezení. Dlužník je povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost – tedy pokud máte práci a dostanete lepší nabídku, měl byste vážně uvažovat o jejím přijetí; pokud jste nezaměstnaný, musíte se snažit najít si práci
 • vydat hodnoty získané dědictvím či darem insolvenčnímu správci a výtěžek jejich zpeněžení použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře – mezi takové hodnoty patří i výhry ze soutěží, příjmy z krátkodobého pronájmu, příjmy z autorských práv apod.
 • mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře – tedy jakékoliv příležitostné přivýdělky
 • informovat (insolvenčního správce, soud) o každé změně svého bydliště/sídla a zaměstnání
 • předložit (insolvenčnímu správci, soudu a věřitelskému výboru) 2x ročně (k 15. 3. a 15. 9.) přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců – musíte tedy zaslat své výplatní pásky a podobné dokumenty
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů
 • nezvýhodňovat některého z věřitelů
 • nevytvářet jakékoliv nové dluhy – musíte tedy pečlivě platit veškeré daně, poplatky, služby, výživné apod.
 • vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů

Podrobnosti k oddlužení / osobnímu bankrotu

Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.