Co je osobní bankrot

Osobní bankrot je postup podle insolvečního zákona. Jedná se o oddlužení pod dohledem insolovenčního správce, který je odpovědný za spravedlivé uspokojení věřitelů. Pokud již máte exekuce a exekutor vám zablokoval majetek nebo příjmy, můžete insolvečním řízením neboli osobním bankrotem legální cestou docílit zastavení výkonu exekuce. Úspěšný osobní bankrot znamená pro dlužníka skutečně nový start do života. Po maximálně 5 letech může opět svobodně disponovat se svými příjmy a není zavázán k žádným splátkám. Osobní bankrot se zahajuje návrhem na povolení oddlužení podaným insolvenčnímu soudu.

Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.