Nezbytné dokumenty

pro sepis návrhu na povolení oddlužení

Pro řádný a kompletní sepis návrhu budeme po vás požadovat předložení těchto listin podle vaší konkrétní situace:

 • plná moc – bude pro vás vygenerována
 • výpis z rejstříku trestů – aktuální nutno vyžádat na CP
 • oddací list
 • rodný list dítěte
 • rozhodnutí o výživném – pokud bylo stanoveno
 • pracovní smlouvu
 • doklady o příjmech za předchozích 12 měsíců (např. výplatní lístky)
 • výměr o výši důchodu (pokud jste příjemcem některého z důchodu)
 • doklady alespoň ke dvěma splatným dluhům
 • prohlášení o seznamu majetku - bude pro vás vygenerována
 • prohlášení o vyživovaných osobách - bude pro vás vygenerována
Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.