Nezbytné informace

pro sepis návrhu na povolení oddlužení

Pro řádný sepis návrhu budeme po vás požadovat sdělení těchto základních informaci:

  • rodinný stav
  • počet dětí – nezletilých ve společné domácnosti
  • vyživovací povinnost
  • seznam příjmů
  • celková výše dluhů - přibližná
  • seznam majetku
  • způsob bydlení
  • životní náklady
  • exekuční srážky z příjmu
Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.