Návrh na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení může za dlužníka podat spolu s insolvenčním návrhem advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba.

Některá z vyjmenovaných osob je pak zájemcem o oddlužení zmocněna, aby sepsala a v jeho zastoupení podala insolvenční návrh. Při sepisu návrhu dlužníka poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Této osobě náleží podle § 390a odměna ve výši 4.840,-Kč za jednotlivce, případně 7.260,-Kč za manžele.

Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.