Oddlužení manželů

Pokud oba manželé mají závazky (i společné) mohou podat "Společný návrh na povolení oddlužení manželů" V případě, že je jeden z manželů je bez prokazatelného příjmu, tak se výše splátky vypočítává od toho, kdo má doložitelný příjem. Z jeho příjmu se tak hradí veškeré dluhy zahrnuté do insolvenčního řízení.

Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.