Oddlužení

Odlužením se rozumí úplně se zbavit všech svých dluhů. Toto se může udát pouze prostřednictvím osobního bankrotu neboli insolvenčního řízení. Dlužník se zavazuje platit v průběhu 5 let čili 60 měsíců maximum ze svých příjmů mimo životní minimum, který mu zase naopak insolveční zákon garantuje. Životní minimum se liší v závislosti na tom, zda je člověk ženatý nebo svobodný, má vyživovací povinnost či nikoli.

V některých případech je možno úspěšně oddlužení absolvovat za 3 roky, tj. za 36 měsíců.

Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.