Platby

za sepis návrhu na oddlužení

Výše platby za sepis návrhu na oddlužení je stanoven zákonem – za samostatného žadatele ve výši 4.840 Kč, za návrh společného oddlužení manželů ve výši 7.260 Kč (včetně DPH).

Platby za sepis je možno hradit ve splátkách, po dohodě je možno uhradit jen část uvedené ceny, zbytek bude uplatněn u insolvenčního správce, který vám bude přidělen.

Základem pro povolení vašeho oddlužení je uvést pravdivé informace sepisovateli, nic nezamlčet nebo opomenout.